Alderdomshjemmet

BYGNINGSDATA

Bygherre:
Aktivitet:
Beliggenhed:
Kategori:
Byggesystem:


Størrelse:
År:

Avannaata Kommunia
Udvidelse med en tilbygning
Stauningip Aaqutaa, Upernavik
Plejehjem med Bo-enheder
Randfundament i in-situ støbt beton, bjælker og søjler i træ,
træbindingsværk
1540 m2
2020-2023

RÅDGIVERTEAM

Arkitekt:
Ingeniører:
Entreprenør:
Titarneq
S&M-Verkis
KJ Greenland